Abror Makhammadiev

Abror Makhammadiev

Pre-school & Primary Ed…
Akmal Allakuliev

Akmal Allakuliev

Accounting, Banking & F…
Aziz Aripov

Aziz Aripov

Evening Classes
Bekzoda Аskarova

Bekzoda Аskarova

Beauty Aesthetics
Fotima Аzimova

Fotima Аzimova

Fashion Design
Ilkhom Mamayunusov

Ilkhom Mamayunusov

Alternative Energy
Jobir Axmedov

Jobir Axmedov

General Medicine
Kamoladdin Saidov

Kamoladdin Saidov

Architecture and Urban …
Khusniddin Sultanov

Khusniddin Sultanov

Korean Philology
Mashrab Berdikulov

Mashrab Berdikulov

Business Management & I…
Nurbek Meyliev

Nurbek Meyliev

Tourism & International…
Utkirbek Butaev

Utkirbek Butaev

English Education