Farkhod Niyazov

Farkhod Niyazov

Сифат текшируви
Farrukh Sulaymonov

Farrukh Sulaymonov

Кадрлар бўлими
Gulchekhrabonu Isamova

Gulchekhrabonu Isamova

Илмий бўлим
Illarion Li

Illarion Li

Системный администратор
Islam Abdulkasimov

Islam Abdulkasimov

Техник таъминот бўйича …
Jamoliddin Khoshimov

Jamoliddin Khoshimov

Стратегия бўлими
Jurabek Kurbanbaev

Jurabek Kurbanbaev

Бош бухгалтер
Khusniddin Fakhritdinov

Khusniddin Fakhritdinov

Инновация маркази
Marat Mukhsinov

Marat Mukhsinov

Хавфсизлик
Miryakub Mirzakhmedov

Miryakub Mirzakhmedov

Узлуксиз таълим маркази
Nigora Akhmedova

Nigora Akhmedova

Ахборот-ресурс маркази
Rafik Kadirov

Rafik Kadirov

Ўқув ишлари бўйича бош …
Roman Allabergenov

Roman Allabergenov

Ўқув ишлари
Sarvar Rakhmatillaev

Sarvar Rakhmatillaev

Халқаро ҳамкорлик
Shoira Khamraeva

Shoira Khamraeva

Талабалар билан ишлаш б…
Viktoriya Yugay

Viktoriya Yugay

Корейс маданият маркази
Zukhra Jumaeva

Zukhra Jumaeva

Бош ҳисобчи ёрдамчиси