Батафсил маълумот учун бўлимни танланг

Ингли тили кафедрасининг мақсад ва вазифалари:


Кафедранинг мақсади - талабаларга юқори сифатли EFL (Инглиз тили чет тили сифатида) дарсларини ўтиш, енг янги ўқитиш усулларидан фойдаланиш.
Кафедра томонидан олиб бориладиган фанларга қуйидагилар киради: 1 курсларга инглиз тили; 2 ва 3-курсларга IELTSга тайёргарлик; 3-курс учун туризм бўйича ўғзаки инглиз тили; "Бошланғич таълим" йўналиши талабалари учун методик фанлар, шунингдек, "Инглиз тили таълими" йўналишидаги барча фанлар. 
Дарслар лойиҳага асосланган таълим бериш ва муаммоларни ечишга асосланган. Фанлар мавзулари ва баҳолаш реал ҳаётдан олинган материаллар ва вазифаларни ўз ичига олади.

 

Кафедра мудири тўғрисида маълумот

Кафедра мудири: Товмасян Элина Арменовна 
Қабул кунлари: хар куни соат 10-00 дан 12-00 гача
Электрон мазил:  e.tovmasyan@ytit.uz 
Ички телефон: 138
 

Профессор-ўқитувчиларнинг таркиби

Ф.И.Ш

Лавозими

Илмий унвони

Фан номи

e-mail

1

Фарангиз Абдуллаева

ўқитувчи

 

English;

Preparation for IELTS

Elementary English Teaching Methods

f.abdullaeva@ytit.uz

2

Жанар Абуова

Катта ўқитувчи

 

English

English Listening and Speaking

Vocabulary

j.abuova@ytit.uz

3

Севинч Даукаева

ўқитувчи

 

English

Literature

s.daukayeva@ytit.uz

4

Гули Джумаева

ўқитувчи

 

English

Preparation for IELTS

d.djumayeva@ytit.uz

5

Марьям Джураева

ўқитувчи

 

English

Preparation for IELTS

m.djurayeva@ytit.uz

6

Джозеф Хоффманн

профессор

 PhD

English

j.hoffmann@ytit.uz

7

Сурайё Ибрагимова

ўқитувчи

 

English

s.ibragimova@ytit.uz

8

Омар Исмамутов

ўқитувчи

 

English

o.ismamutov@ytit.uz

9

Шахзода Жураева

ўқитувчи

 

English

Preparation for IELTS

sh.jurayeva@ytit.uz

10

Нодира Кодирова

доцент

 PhD

English

n.kodirova@ytit.uz

11

Шахризода Келдиярова

ўқитувчи

 

English

Tourism English Conversation

Practical English Language in Tourism

sh.keldiyarova@ytit.uz

12

Грем Мэдд

Катта ўқитувчи

 

English

m.graeme@ytit.uz

13

Сабина Мелиева               

ўқитувчи

 

English

Preparation for IELTS

Elementary English Teaching Methods

s.melieva@ytit.uz

14

 Элдор Набиев

ўқитувчи

 

English

Preparation for IELTS

e.nabiev@ytit.uz

15

Мохиба Набиева 

Катта ўқитувчи

 

English

 

m.nabieva@ytit.uz

16

Маржона Нагматова

ўқитувчи

 

English

 

m.nagmatova@ytit.uz

17

Рисолат Пайзиева

ўқитувчи

 

English

English Listening and Speaking

Vocabulary

r.payziyeva@ytit.uz

      18

Элина Товмасян

ўқитувчи

 

Introduction to Academic Writing

Academic Reading

Understanding Culture

e.tovmasyan@ytit.uz

19

Рушана Тугаймуродова

ўқитувчи

 

English

 

r.togaymurodova@ytit.uz

20

Наргиза Шаумарова

ўқитувчи

 

English

Tourism English Conversation

Practical English Language in Tourism

Preparation for IELTS

Elementary English Teaching Methods

n.shaumarova@ytit.uz

21

Нозима Уралова

ўқитувчи

 

English

Introduction to Academic Writing

Academic Reading

n.uralova@ytit.uz

22

Толибжон Юлдошев

ўқитувчи

 

English

Introduction to Academic Writing

Academic Reading

t.yuldoshev@ytit.uz

Институт ректорининг 2019 йил 12 июндаги 63-сонли буйруғига мувофиқ Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника институтида ўқув жараёнини самарали ташкил этиш ва бошқариш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида «Рус тил» кафедраси ташкил этилди.

«Рус тили» кафедраси Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника институтининг асосий ўқув ва илмий таркибий қисми ҳисобланади.

Кафедрада «Рус тили», «Риторика», «Маданиятшунослик» фанлари ўзбек, рус ва инглиз тилида олиб бориладиган гуруҳларда ўқитилади. Дарслар биринчи курс талабалари учун тасдиқланган ишчи дастур (Syllabus) бўйича, ўрнатилган жадвал асосида амалий машғулотлар шаклида олиб борилади. Кафедра ўқитувчилари тайёрлаган ўқув материалларини Moodle тизимига жойлаштиради.

Кафедрада илмий-амалий конференция, семинар-тренинг ўтказиш ва рус тилини ўқитиш методикасига оид SCOPUS ва импакт фактори юқори бўлган илмий журналларда мақола ва тезислар нашр этиш режалаштирилган.

Кафедра 2021 йил 21 апрелда «Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар» мавзусида Республика илмий-амалий конференциясини ўтказиш ва хорижий экспертларнинг ушбу конференцияга таклиф қилишни режалаштирди. Анжуман материаллари илмий мақолалар ва тезислар тўпламида нашр этилади.

Кафедра ўқитувчилари талабаларнинг нутқ кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича, шунингдек рус ва хорижий адабиёт намояндалари асарларини ўрганиш бўйича маънавий-маърифий тадбирлар олиб борилади.

Кафедранинг асосий вазифалари:

- таълим стандартларига мувофиқ юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш;

- сифатли назарий ва амалий билим бериш;

- ўқув ва тарбиявий ишларни юқори савияда ташкил этиш ва амалга ошириш;

- талабалар билан маънавий тадбирларга тайёргарлик кўриш;

- кафедра йўналиши бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш;

- кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишдан иборат.

Қабул кунлари: Пайшанба, чоршанба, жума – 15.00 дан 17.00 гача.

Мурожаат учун: +99878129 40 40 (149).

Эл. почта: m.berdiyeva@ytit.uz 

 

Ф.И.О.

Лавозими

Илмий унвони

Электрон манзили

1.

Бердиева Мукаррама Анваровна

Кафедра мудири

Пед. Фанлар номзоди, дотцент

m.berdiyeva@ytit.uz

2.

Камбарова Дилфуза Маҳамажанова

Катта ўқитувчи

-

d.kambarova@ytit.uz

3.

Бабажанова Татяна Балтабаевна

Катта ўқитувчи

-

t.babadjanova@ytit.uz

4.

Ёкубова Ферузаҳон Аскаровна

Катта ўқитувчи

-

f.yakubova@ytit.uz

5.

Журабаева Маҳигул Жураевна

Катта ўқитувчи

-

m.djurabayeva@ytit.uz

6.

Абдуллаева Гулчеҳра Мержалиловна

Катта ўқитувчи

-

g.abdullayeva@ytit.uz

7.

Мирзаева Элмира Тагировна

Катта ўқитувчи

-

e.mirzayeva@ytit.uz

8.

Сечина Елена Миҳайловна

Катта ўқитувчи

-

y.sechina@ytit.uz

9.

Черепанова Светлана Александровна

Катта ўқитувчи

-

s.cherepanova@ytit.uz

10.

Расулова Саодат Валижановна

ўқитувчи

-

s.rasulova@ytit.uz

11.

Пан Олга Афанасевна

Катта ўқитувчи

-

o. pan@ytit.uz

“Педагогика ва Психология” кафедрасининг мақсад ва вазифалари:


Мақсади: Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини таёрлашда Республикадаги умумтаълим  мактабларининг бошланғич синфларида ўқитиладиган фанлар бўйича назарий ва услубий билим, кўникма, малака ва касбий компитенцияларини шакллантириш.
Вазифаси: Бошланғич ва  мактабгача таълим йўналишларида ўқитишнинг самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилади:
 -таҳсил олаётган талабаларнинг ўзлари танлаган йўналиш бўйича сифатли таълим олишлари учун етарли ўқув -услубий база яратиш;
 -йўналиш талабаларининг тарбиявий иш соҳасини мукаммал эгаллашларига алоҳида эътибор қаратиш ва бу борадаги ишларни режали амалга ошириш;
-таълим самарадорлигини оширишда профессор-ўқитувчилар томонидан семинар – тренинг ҳамда интерфаол дарс турларини доимий равишда ташкил этиш.

Кафедра мудири тўғрисида маълумот 

Кафедра мудири:  Холйигитова Насиба Хабибуллаевна 
Қабул кунлари:  ҳар куни соат  14-00  дан  16-00  гача
Электрон манзил :  n xolyigitova@ytit.uz
Иш телефон : 110
 

 

Профессор-ўқитувчиларнинг таркиби

Ф.И.О

Лавозими

Илмий унвони

Фан номи

Почта манзили

1

Холйигитова Н.Х.

зав. каф.

в.б.

доцент

PhD

Умумий психология, Психология ва этика, Бошланғич таълим назариясига кириш.

n.xolyigitova@ytit.uz

2

Уразова М.Б

профессор

п.ф.д

Умумий педагогика, Ўйиннинг ўқитиш усуллари, Бошланғич таълимда информатика ўқитиш.

 m.urazova@ytit.uz

3

Шаюсупова А.И.

доцент

п.ф.н

Бошланғич таълим назариясига кириш, Умумий педагогика, Бошланғич таълим менежменти, Педагогика тарихи.

a.shayusupova@ytit.uz

4

Вохидова Н.Х.

доцент

п.ф.н

Бошланғич таълимда информатика ўқитиш.

 

5.

Мирзаева Ф.Т.

в.б  доцент

п.ф.н

Педиатрия ва болалар гигиенаси, Табиат билан танишиш, Болаларнинг жисмоний тарбияси.

f.mirzayeva@ytit.uz

6

Тўраева Д.Р.

Катта ўқитувчи

PhD

Умумий психология, Бошланғич таълим назариясига кириш, Умумий педагогика тарихи.

d.turayeva@ytit.uz

7

Авезова Р.Р.        

Катта ўқитувчи

 

Бошланғич таълим назариясига кириш. Умумий педагогика, Бошланғич таълим менежменти, Бошланғич таълим педагогикаси.

r.avezova@ytit.uz

7

Ширинов М. К.

Катта ўқитувчи

 

Умумий педагогика тарихи. Бошланғич таълим назариясига кириш. Умумий педагогика, Табиат билан танишиш.

m.shirinov@ytit.uz

8

Александровна Р.О.

Катта ўқитувчи

 

Болалар нутқини ўстиришнинг назария ва усуллари, Психология ва этика.

  o.rodina@ytit.uz

9

Пўлатова Д.

ўқитувчи

 

Ўйиннинг ўқитиш усуллари, Умумий психология. Умумий педагогика тарихи, Бошланғич таълимда информатика ўқитиш.

d.pulatova@ytit.uz

10

Абдуллаева Д.

ўқитувчи

 

Умумий психология.

d.abdullayeva@ytit.uz

11

Косимова Д.

ўқитувчи

 

Бошланғич таълим педагогикаси, Бошланғич таълим менежменти.

d.kasimova @ytit.uz

12

Махмудова Г.        

ўқитувчи

 

Болалар нутқини ўстиришнинг назария ва усуллари.

g.maxmudova@ytit.uz