Инглиз тили таълими

Маъмурият

Utkirbek Butaev
Course Leader
Elina Tovmosyan
Head of Chair

Инглиз тили таълими

Таълим бакалаври курси инглиз тили ўқитувчиларини ҳамда танланган контент йўналишларидан (фан ёки санъат) ўқитувчиларни тайёрлашга қаратилган икки даражали дастурдир. 

Дастурнинг мақсади

Дастур қуйидаги мақсадларга эришишга қаратилган: 

• Талабалар инглиз тили ва контентни ўрганувчиларга тил ва саводхонликни ривожлантиришга ёрдам бериш учун тилни тузиш ва эгаллаш билан боғлиқ бўлган асосий назариялар ва тадқиқотларни билиш,  тушуниш ва улардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. 
• Талабалар маданият ва маданий гуруҳларнинг моҳияти ва роли билан боғлиқ бўлган асосий тушунчалар,  принциплар,  назариялар ва тадқиқотларни билиш,  тушуниш ва улардан фойдаланиш,  инглиз тили ва контентни ўрганувчилар учун ўқув муҳитини яратиш учун фойдаланишлари мумкин.  Улар маданий гуруҳлар ва индивидуал маданий ўзига хосликларнинг тилни ўрганиш ва мактаб ютуқларига қандай таъсир қилишини тушуниб этадилар. 
• Талабалар ЭСЛ ва таркибни ўқитиш асосида стандартларни режалаштириш,  амалга ошириш ва бошқариш билан боғлиқ далилларга асосланган амалиёт ва стратегияларни билиш,  тушуниш ва улардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.  Талабалар дастур моделлари ҳақида маълумотга эга бўлишади ва тил кўникмаларини ривожлантириш ва интеграциялаш стратегиясини ўқитиш бўйича малакага эга бўлишади.  Улар технологияни бирлаштирадилар,  шунингдек,  ўқувчиларига мос синф манбаларини танлайдилар ва мослаштирадилар. 

 

Натижа

Дастур талабаларга автоном,  танқидий ва ижодий бўлишга ёрдам беради.  Талабаларга берилган ҳар хил топшириқлар танқидий ва ижодий фикрлашга қаратилган.  Таълим бакалавриатининг битирувчилари ўқитиш соҳасида юқори малакали мутахассислар бўлишлари кутилмоқда.  Бўлажак ўқитувчилар сифатида талабалар замонавий ўқитувчидан талаб қилинадиган барча билим ва кўникмаларга эга бўлишади. 

 

Ўқув дастури

Таълим бакалаври дастури 148 та кредитни ўз ичига олади,  бир семестрда 20 та кредит.  Тадқиқот инглиз тилини ўқитиш методикасининг амалий ва назарий жиҳатларини ва талабалар томонидан танланган таркиб йўналишларидан бирини ўз ичига олади. 

1-йил:  биринчи курс талабалари инглиз тили дарсларига эга бўлишади (инглизча тинглаш ва гапириш?  академик ўқиш?  академик ёзувга кириш?  сўз бирикмаси)?  Қадимги тарих ва адабиёт?  ИТ-синфлар ва бошқалар. 
2-йил:  иккинчи курс ўқувчилари методика дарсларига (Рақамли синф?  замонавий ўқитиш усуллари),  шунингдек инглиз адабиётига эга бўладилар?  Ўрта аср тарихи?  Математик методлар ва бошқалар. 
3-йил:  ўсмирлар методологияга катта эътибор беришади (замонавий ўқитиш усуллари?  тадқиқот усуллари?  синфларни бошқариш?  материалларни лойиҳалаш)?  қўшимча равишда улар қуйидаги мавзуларни қамраб оладилар:  инглиз адабиёти?  Санъат ва дин тарихи?  математиканинг моҳияти ва математиканинг қўлланилиши. 
4-йил:  кексалар қуйидаги ўқув машғулотларини ўтказадилар:  ўқув режасини лойиҳалаш?  Синов ва баҳолаш?  Замонавий адабиёт?  Термодинамика ва қаттиқ ҳолат.  Бунга қўшимча равишда,  талабалар ўқишнинг иккинчи семестрида амалиёт ўташлари керак.