Бизнес ва Молия мактаби/ факултети

Бизнес ва Молия мактаби/ факултети

Бизнесни бошқариш даражасини ўрганишдаги энг муҳим жиҳатлардан бири бу ҳар қандай ташкилот учун қимматли бойликка айланадиган асосий бошқарув кўникмаларидир.  Бизнес мактаби ўқувчиларга бизнеснинг асосий йўналишлари ҳақида кенг маълумот бериш учун мўлжалланган асосий ўқув дастурига бағишланган. 

Бизнес курслари банк,  молия,  бизнесни бошқариш ва бухгалтерия ҳисобидан туризм ва халқаро иқтисодий алоқаларга қадар. 

Масалан,  Халқаро маркетинг асослари курси талабаларга маркетинг тамойиллари тўғрисида тушунча бериш учун мўлжалланган.  У атроф-муҳитни таҳлил қилиш,  саноат ва рақобатчиларни таҳлил қилиш,  маркетинг кўрсаткичлари,  маркетинг стратегиялари,  бозор таркибининг таркибий қисмлари ва ниҳоят амалга ошириш ва бошқариш механизмлари каби мавзуларни ўз ичига олади. 

Халқаро иқтисодиёт мамлакатлар ўртасидаги иқтисодий алоқалар билан шуғулланади.  Халқаро иқтисодий жараёнларни тушуниш иқтисодиёт,  халқаро алоқалар ва давлат бошқаруви соҳасида ишлашни истаганлар учун зарурдир.  Курс халқаро товар ва хизматлар савдосига бағишланган. 

Туризм менежменти талабаларни динамик туризм соҳасида меҳмондўстлик,  саёҳат ва туризм каби соҳаларда ишлашга тайёрлайдиган ўқув дастури.  Курс шунингдек,  талабаларни мавжуд шароит ва шароитлардан келиб чиқиб,  туристик фаолиятни режалаштириш ва туристик маҳсулотларни бошқариш учун тайёрлайди. 

Ушбу маълумотларни ўлчаш ва узатиш билан молиявий тизимларга бағишланган бухгалтерия ҳисоби ва молия йўналиши.  Чунингдек,  молиявий тизимлар ҳақида батафсил тушунча ва таҳлилий кўникмаларни ривожлантириш.  Дастур бизнеснинг бошқа соҳаларини,  шу жумладан ҳуқуқшунослик,  маркетинг билан таништиради. 

Бизнес мактаби асосий курсларни битта ўқув жараёнига бирлаштириб,  асосларни қамраб олишнинг мутлақо янги усулини ишлаб чиқди,  бу глобаллашув,  ишбилармонлик одоби ва бошқарув каби мавзулардаги дарсларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.  Курслар барча фанлардан талабалар билан ишлайдиган профессор-ўқитувчилар томонидан олиб борилади.