Илмий кенгаш

 

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти ҳузуридаги PhD.03/04.2021. I.133.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

 

ФИО: Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович (раис)

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Вахабов Абдурахим Васикович (раис ўринбосари)

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Ахмедов Омонуллохон Мидхадович (илмий котиб)

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

 

 

ФИО: Вахабов Алишер Васикович

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Абулкасимов Хасан Пирназарович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Маматов Ахмаджон

Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Додиев Фозил Ўткурович

Тошкент шахридаги Ёджу техника институти,доцент, иктисодиёт фанлари номзоди

 

 

ФИО: Одилова Шоирахон Тошпулатхоновна

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, кафедра профессори, PhD (DongHua University, Хитой Халк Республикаси)

 

 

ФИО: Ал Наммали Хусейн Яхя

Тошкент шахридаги Ёджу техника институти, кафедра профессори, PhD (Орегона давлат университети, АҚШ)

 

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти ҳузуридаги PhD.03/04.2021.I.133.01 Рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

 

 

 

ФИО: Вахабов Абдурахим Васикович (раис ўринбосари)

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Кудайбергенов Жанполат Шамуратович (раис ўринбосари)

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти ректори, иқтисодиёт фанлари номзоди

 

 

ФИО: Курбанбаев Журабек Эрувбаевич (илмий котиб)

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, доцент в.б., иқтисод фанлари номзоди

 

 

ФИО: Абулкасимов Хасан Пирназарович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Хасанов Рустам Раббимович

Прогнозлаштириш макроиқтисодий тадқиқотлар институти гуруҳи раҳбари, профессор

 

 

ФИО: Ахмеджанов Каримжон Бакиджанович

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, таълим сифати ва халқаро ҳамкорлик бўйича проректор, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

ФИО: Эрмаматов Шоназар Жумакулович

Тошкент давлат шарқшунослик университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори

 

 

ФИО: Расулов Тулкин Саттарович 

Тошкент давлат шаркшунослик университети, кафедра профессори, иктисодиёт фанлари доктори

 

 

ФИО: Рахмонов Расул Неъматович

Тошкент шахридаги Вебстер университети, ректор, иктисод фанлари номзоди

 

 

ФИО: Насирходжаева Дилафруз Сабитхановна

Тошкент давлат иктисодиёт университети, профессор в.б, иктисодиёт фанлари доктори

 

 

ФИО: Додиев Фозил Ўткурович

Тошкент шахридаги Ёджу техника институти,доцент, иктисодиёт фанлари номзоди

 

 

ФИО: Мамарахимов Бекзод Эркинович

Тошкент давлат иктисодиёт университети, иктисодиёт фанлари номзоди

 

 

ФИО: Мамбетжанов Кахрамон Курбадурдиевич

Ўзбекистон Миллий университети, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

 

 

ФИО: Абдувасиков Абдуазиз Абдулазизович

Тошкент давлат аграр университети доцент, проректор

 

 

ФИО: Ahmed Mohamed Aziz Ismail

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, профессор, Жавахарлал Неру университети, (Ҳиндистон, QS  University Rankings 883-урин), PhD

 

 

ФИО: Bae Yangseon

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, профессор, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

 

 

ФИО: Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра доцент в.б., иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)