Ўзбекистон Республикаси инновацияни ривожлантириш вазирлиги, Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти, Рус-тили, ижтимоий-гуманитар фанлар, педагогика ва психология кафедралари бошчилигидаги «Инновацион таълим: халқаро тажрибалар, муаммо ва ечимлар» номли Халқаро илмий амалий анжуман

ДАСТУРИ

2021 йил 21 апрель

 

Ташкент

Анжуман регламенти:

 

2021 йил 21 апрель

 

9.00 - 10.00 -            Ажуман меҳмонлари ва иштирокчиларни рўйҳатга олиш.

10.00 - 10.10 -          Анжуманнинг очилиши

10.10 – 12.00 –        Пленар йиғилиш

12.00 – 13.00 -         Тушлик

13.00 – 16.00 –        Секцияларда иш олиб бориш

16.00.- 16.15 –         Анжуман якуни ва қарорларни қабул қилиш

16.15 – 16.30 –        Анжуманнинг ёпилиши, қатнашчиларга сертификатларни топшириш

 

Ташкилий қўмитанинг таркиби:

 

Ташкилий қўмита раиси:

Каниев Дж.

 

Ташкилий қўмита таркиби:

Исамова Г.

Рахматиллаев С.

Бердиева М.

Ахмедов Ж.

Холйигитова Н.

Курбанбаев Ж.

Ли. И.

Ҳамраева Ш.

 

 

- Инновация ва илмий ишлар бўйича проректор,PhD

 

 

- Илмий бўлим бошлиғи

- Халқаро бўлим бошлиғи

- Рус тили кафедраси  мудири

- Ижтимоий  - гуманитар фанлар кафедраси мудири

- Педагогика ва психология кафедрасининг мудири

- Бош ҳисобчи

- Ахборот бўлими бошлиғи

- PR бўлими бошлиғи

 

 

2021 йил 21 апрель

 

10.00 - 10.10 -          Анжуманнинг очилиши

Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти ректори, и.ф.н. Кудайбергенов Ж.Ш.

 

10.10 – 12.00 – Пленар йиғилиш

 

Пленар йиғилиш модератори –  п.ф.н., доцент Бердиева Мукаррама Анваровна

 

МАЪРУЗАЛАР  (регламент 10-12 минут)

 

Томчани Людмила Вадимовна – Ўзбекистондаги Рус маданият марказининг раис ўринбосари.

Янченко Владислав Дмитриевич – Москва давлат педагогика университети Филология институтининг рус тилини ўқитиш услубиёти кафедрасининг мудири, педагогика фанлари доктори, профессор. (“Онлайн обучение русскому языку. Плюсы и минусы”)

Бокижанова Галина Каскарбековна – Марказий инсонпарварлик педагогика академияси директори, п.ф.н., М ва БТ кафедраси доценти (“Приоритет духовного образования в современном мире”) (онлайн).

Кожахметов Асылбек Базарбаевич - AlmaU асосчиси ва президенти, профессор (“Лидерство”).

Сульжина Ирина Владимировна – Рус фан ва маданият марказининг рус тили дастурлари  координатори.

Алимов Каҳрамон Танзилович – Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг биринчи муовини, п.ф.д., профессор (Ўзбекистонда мактабгача таълим тизими учун педагог кадрлар тайёрлашнинг стратегик йўналишлари).

Laurie A. Wolfe – Anoka Ramsey номидаги Муниципал колледжининг Психология департаменти психологи (Саудия Арабистони).

Чудакова Вера Петровна – Украина Педагогика фанлар миллий академиясининг Педагогика институти катта илмий ходими, психология бўйича PhD. (Киев шаҳри, Украина). (Опыт и перспективы реализации «Технологии формирования психологической готовности к инновационной деятельности», как инструмента развития компетентностей конкурентоспособности личности).

 

12.00 – 13.00 – Тушлик

 

13.00 – 16.00 – Шўъбалар фаолияти.

 

 

  “Тилларни ўқитиш тизимида инновация”

 

Шўъба раҳбари п.ф.н., доцент  Бердиева М.А.

 

 1. Шереметьева Анна Геннадьевна -Ўзбекистон Миллий университети профессори, филология фанлари доктори

Маъруза мавзуси: К проблеме формального варьирования русской словообразовательной основы.

 1. Петрухина Наталья Михайловна - ф.ф.д., профессор, ЎзДЖТУ Рус адабиёти ва ўқитиш услубиёти кафедраси мудири.

Маъруза мавзуси: Диалог культур  в современном образовательном процессе.

 1. Хашимова Дильдархан Уринбаевна – п.ф.д., ТДЮУ профессори.

Маъруза мавзуси: О создании и   использовании электронных ресурсов при изучении студентами - юристами  языка и литературы.

 1. Хафизова Машҳура Аминовна Самарканд давлат архитектура-қурилиш институти катта ўқитувчиси, PhD  изланувчиси

Маъруза мавзуси: Использование мотивационных возможностей игровых технологий при изучении русского языка в неязыковом вузе

 1. Мирзаева Эльмира Тагировна – Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти “Рус тили” кафедраси катта ўқитувчиси.

Маъруза мавзуси: Инновационные образовательные технологии в учебном процессе

 1. Ниязова Насиба Джурабековна - п.ф.н., ТДЮУ «Тилларни ўқитиш” кафедраси доцент в.б.

Маъруза мавзуси: «Использование коммуникативного подхода в изучении русского языка на основе современных технологий”

 1.  Рогозинникова Нина Германовна - Ўзбекистон Миллий университети катта ўқитувчиси.

Маъруза мавзуси: «Мотивированность – один из основных факторов современного нейминга (на материале прагмонимов).

 1. Зайнутдинова Махлиё Бобомуродовна Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти.

Маъруза мавзуси: Изучение морфонологических явлений на базе словообразования русского отъадективного глагола

 

2-бўлим.

 “Ижтимоий ва гуманитар фанлар тизимидаги янгиликлар (инновациялар)”

 

Шўъба раҳбари - п.ф.н. Ахмедов Ж.

 

 1. Потапова Нэля Юрьевна - Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника институти, “Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси доценти, PhD.

Маъруза мавзуси: Инновационное образование и синергетический подход.

 1. Габибова Ирина Вагифовна - Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника институти, “Архитектура ва шаҳарсозлик” кафедраси доценти вазифасини бажарувчи, PhD

Маъруза мавзуси: Влияние архитектуры и средового дизайна на инновационное образование.

 1. Галущенко Ирина Георгиевна - Ўзбекистон давлат консерваторияси профессори, санъатшунослик фанлари номзоди.

Маъруза мавзуси: Три миниатюры на корейские темы для струнного квартета Рустама Абдуллаева в аспекте стилевого обновления современной узбекской музыки.

 1. Ислямова Диляра Ризаевна - Ўзбекистон давлат консерваториясининг  “Махсус фортепьяно” кафедраси докторанти.

Маъруза мавзуси: Фортепианное исполнительство и педагогика Узбекистана в аспекте межкультурного диалога.

 1. Adriatik Derjaj - Албания шаҳридаги Тиран давлат университетининг “Чет тиллар” кафедраси доценти (Албания).

Маъруза мавзуси: From Amu Derya To Adriatic Sea. (A brief overview of the power of Chagatay loanwords in Albanian language) (онлайн маъруза).

 1. Мўминов Илҳомжон Актам ўғли - Тошкент шаҳридаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети докторанти.

 Маъруза мавзуси: Indian-Uzbekistan Cooperation On Developing Innovations In Education.

 1. Иногамов Донат Джураевич - Ўзбекистон давлат консерваториясининг “Мусиқа тарихи ва танқид(критик)” кафедрасининг докторанти.

Маъруза мавзуси: Творчество композитора Пак Ен Дина в контексте международных взаимосвязей.

 1. Абдуллаев Ботир Нуриллаевич - Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика универститетининг катта ўқитувчиси.

Маъруза мавзуси: Авесто “Гоҳ” ларида Зардуштнинг нотиқлик санъати.

 1. Гаппаров Элёржон Отабекович - Наманган давлат универститетининг “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедрасининг катта ўқитувчиси.

Маъруза мавзуси: Ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида ижтимоий инновацияларни қўллаш: муаммо ва ечимлар.

10. Абдурахимов Зохид Абдувасикович - Тошкент педиатрия институтининг тиббиёт фанлари доктори; Вихров Игорь Петрович - Тошкент педиатрия Институти магистри.

Маъруза мавзуси: Подготовка кадров в области искусственного интеллекта для системы здравоохранения Республики Узбекистан.

 1. Kamlesh Dangwal - Associate professor, College of Science and Arts, Mohayil Asir.

Маъруза мавзуси: The Trauma of Partition: A study of Train to Pakistan, Azadi, Tamas and Ice- Candy Man. (онлайн)

 

3-бўлим.

 “Педагогика ва психологияда инновация”

“Бошланғич ва мактабгача таълим услубиёти”

 

Шўъба раҳбари п.ф.н. Холйигитова Н.Х.

 

 1. Фатима Рашидовна Кадырова – Халқаро педагогик таълим фанлари академиясининг академиги, п.ф.д., Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти профессори.
 2. Байбаева Муҳайё Худайбергеновна - Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, “Педагогика” кафедраси доценти.

Маъруза мавзуси: Акмеологик ёндошув асосида раҳбарларнинг бошқарув фаолиятида  ижодий муҳитни шакллантириш

 1. Джумаев Маманазар – Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети профессори.

Маъруза мавзуси: Бошланғич синфларда математикадан миллий ўқув дастурини амалиётга жорий этиш.

 1. Ҳайитов Ойбек Эшбоевич –психология фанлари доктори(DSc), Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш маркази доценти.

Маъруза мавзуси: Спорт психологиясининг тадқиқот усуллари: психодиагностика ва психотехнологиялар

 1. Пўлатова Дурдона Равшановна – Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети докторанти.

Маъруза мавзуси: Интенсив таълим технологиялар орқали коммуникатив компетенцияни ривожлантириш.

 1. Иногамова Дилфуза Рахматуллаевна - Тошкент шаҳридаги Ёджу техника институти “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти, PhD.

Маъруза мавзуси: Формирование специализации будущих воспитателей в сфере дошкольного образования.

 1. Умарова Навбаҳор Шокировна Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,  психология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD

Маъруза мавзуси: Спортда маркетинг ва реклама психологиясининг ўқитилиш зарурати.

 

 

16.00-16.30                          Анжуманниг ёпилиш маросими